Știri Administrație

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Știri Poliție

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ministerul Afacerilor Interne a publicat miercuri în transparența decizională proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Iată câteva dintre schimbările propuse:

- Candidații cu tatuaje pe corp vor putea participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, cu excepția celor cu tatuaje pe față, gât sau alte zone ale capului.
- Se propune acordarea gradului profesional în funcție de vechimea în MAI și pentru absolvenții Academiei de Poliție, formă de învățământ la zi. În prezent, acest lucru se aplică doar polițiștilor care urmează cursuri la Academia de Poliție la formă frecvență redusă.
- Se impune îndeplinirea tuturor condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului în cazul împuternicirii pe funcție, spre deosebire de situația actuală când era necesară doar îndeplinirea condiției de studii.
- Pentru concursul de ocupare a postului de conducere/execuție vacant, se cere înregistrarea audio și video, în timp ce anterior putea fi aleasă doar o singură formă.
- Se permite decontarea cheltuielilor de asistență juridică și după finalizarea procesului penal/civil, în termen de 3 ani, spre deosebire de situația actuală când se decontau doar pe durata în care polițistul avea calitate în dosar.
- Se reintroduce "Atenționarea" ca măsură administrativ-preventivă după efectuarea cercetării disciplinare, fără a afecta raporturile de serviciu ale polițistului. În prezent, sancțiuni cum ar fi mustrarea, diminuarea drepturilor salariale sau amânarea înaintării în gradul profesional următor pot fi aplicate.
- Se stabilesc noi condiții pentru membrii Consiliului de Disciplină, asigurându-se participarea echitabilă a membrilor colectivului în funcție de numărul de desemnări anterioare.
- Se permite modificarea raporturilor de serviciu prin mutare, delegare, detașare sau împuternicire chiar și atunci când polițistul este cercetat disciplinar, iar procedura continuă la noua unitate, în contrast cu situația actuală când nu se permite modificarea raporturilor de serviciu pe durata cercetării disciplinare.
- Se reglementează situația răspunderii materiale a polițistului, în urma deciziei Curții Constituționale din 2022 care a declarat neconstituțională OUG nr. 121/1998, actul normativ prin care polițiștii erau cercetați administrativ.

#politie
... See MoreSee Less

10th mai 2024, 8:26
Ministerul Afacerilor Interne a publicat miercuri în transparența decizională proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Iată câteva dintre schimbările propuse:- Candidații cu tatuaje pe corp vor putea participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, cu excepția celor cu tatuaje pe față, gât sau alte zone ale capului.- Se propune acordarea gradului profesional în funcție de vechimea în MAI și pentru absolvenții Academiei de Poliție, formă de învățământ la zi. În prezent, acest lucru se aplică doar polițiștilor care urmează cursuri la Academia de Poliție la formă frecvență redusă.- Se impune îndeplinirea tuturor condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului în cazul împuternicirii pe funcție, spre deosebire de situația actuală când era necesară doar îndeplinirea condiției de studii.- Pentru concursul de ocupare a postului de conducere/execuție vacant, se cere înregistrarea audio și video, în timp ce anterior putea fi aleasă doar o singură formă.- Se permite decontarea cheltuielilor de asistență juridică și după finalizarea procesului penal/civil, în termen de 3 ani, spre deosebire de situația actuală când se decontau doar pe durata în care polițistul avea calitate în dosar.- Se reintroduce Atenționarea ca măsură administrativ-preventivă după efectuarea cercetării disciplinare, fără a afecta raporturile de serviciu ale polițistului. În prezent, sancțiuni cum ar fi mustrarea, diminuarea drepturilor salariale sau amânarea înaintării în gradul profesional următor pot fi aplicate.- Se stabilesc noi condiții pentru membrii Consiliului de Disciplină, asigurându-se participarea echitabilă a membrilor colectivului în funcție de numărul de desemnări anterioare.- Se permite modificarea raporturilor de serviciu prin mutare, delegare, detașare sau împuternicire chiar și atunci când polițistul este cercetat disciplinar, iar procedura continuă la noua unitate, în contrast cu situația actuală când nu se permite modificarea raporturilor de serviciu pe durata cercetării disciplinare.- Se reglementează situația răspunderii materiale a polițistului, în urma deciziei Curții Constituționale din 2022 care a declarat neconstituțională OUG nr. 121/1998, actul normativ prin care polițiștii erau cercetați administrativ.#politie

1 CommentComment on Facebook

La fel și la justiție, dacă tot am ajuns aici...

❗️O serie de schimbări la statutul polițistului sunt propuse prin intermediul unui proiect de ordonanță de urgență pus recent în dezbatere publică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Noutățile vizează, printre altele, decontarea cheltuielilor de asistență juridică, acordarea gradelor profesionale, cercetarea disciplinară și răspunderea materială a polițiștilor.
❗️Proiectul de OUG inițiat de MAI vizează consolidarea cadrului normativ pentru protecția juridică a polițiștilor, dar și punerea în acord a legislației care reglementează statutul polițistului cu mai multe decizii recente ale Curții Constituționale a României (CCR).
❗️Mai exact, viitoarea ordonanță va modifica și completa Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, schimbările vizând decontarea cheltuielilor de asistență juridică, acordarea gradelor profesionale, cercetarea disciplinară și răspunderea materială a polițiștilor.
❗️Astfel, când vine vorba despre decontarea cheltuielilor de asistență juridică, modificările și completările propuse prin proiectul de față urmăresc stabilirea, în mod clar și complet, la nivelul legislației primare, a conținutului juridic și a limitelor dreptului în virtutea căruia polițistului, împotriva căruia se desfășoară un proces penal și/ sau civil pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj, i se decontează cheltuielile cu asistența juridică.
❗️Proiectul stabilește concret ordonatorul de credite competent să procedeze la decontarea cheltuielilor de asistență juridică (cel care asigură finanțarea unității în care polițistul era încadrat la momentul deschiderii procesului), termenul maxim până la care acestea pot fi solicitate (trei ani), precum și un plafon maxim până la care acestea pot fi acordate (valoarea unui câștig salarial mediu brut).
❗️Apoi, schimbarea propusă la acordarea gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a MAI în funcție de vechimea în structurile ministerului este motivată de punerea în acord a cadrului legislativ cu aspectele subliniate de Curtea Constituțională a României în Decizia nr. 298/2021.
❗️În ceea ce privește cercetarea disciplinară, apare posibilitatea aplicării măsurii „atenționării” ca măsură administrativă cu rol preventiv și se stabilește un mecanism care să nu afecteze posibilitatea de modificare a raporturilor de serviciu ale polițistului în perioada cercetării disciplinare, dar care să permită continuarea cercetării disciplinare la noua unitate.
❗️Totodată se modifică mai multe prevederi legate de răspunderea materială a polițistului, astfel încât legislația să fie în acord cu o serie de decizii CCR. De pildă, se stabilește că polițistul răspunde civil pentru întreaga pagubă, calculată la data constatării acesteia, și material, în limita a trei salarii lunare nete, pentru pagubele cauzate patrimoniului unității sau patrimoniului MAI.

În fine, după cum este subliniat în nota de fundamentare a propunerilor, „se impune modificarea criteriului specific prevăzut la art. 10 alin. (1^2) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care persoana care participă la un concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante prin încadrare directă/ reîncadrare/ transfer nu trebuie să aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/ sau gât, precum și în alte zone ale capului. Impunerea unui astfel de criteriu specific este justificată de necesitatea asigurării unor pârghii de protecție a polițiștilor care lucrează în contact direct cu cetățenii, astfel încât să nu se creeze eventuale situații de vulnerabilitate generate de identificarea acestora pe baza unor elemente particulare”.

#politie
... See MoreSee Less

8th mai 2024, 18:39
❗️O serie de schimbări la statutul polițistului sunt propuse prin intermediul unui proiect de ordonanță de urgență pus recent în dezbatere publică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).  Noutățile vizează, printre altele, decontarea cheltuielilor de asistență juridică, acordarea gradelor profesionale, cercetarea disciplinară și răspunderea materială a polițiștilor.❗️Proiectul de OUG inițiat de MAI vizează consolidarea cadrului normativ pentru protecția juridică a polițiștilor, dar și punerea în acord a legislației care reglementează statutul polițistului cu mai multe decizii recente ale Curții Constituționale a României (CCR).❗️Mai exact, viitoarea ordonanță va modifica și completa Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, schimbările vizând decontarea cheltuielilor de asistență juridică, acordarea gradelor profesionale, cercetarea disciplinară și răspunderea materială a polițiștilor.❗️Astfel, când vine vorba despre decontarea cheltuielilor de asistență juridică, modificările și completările propuse prin proiectul de față urmăresc stabilirea, în mod clar și complet, la nivelul legislației primare, a conținutului juridic și a limitelor dreptului în virtutea căruia polițistului, împotriva căruia se desfășoară un proces penal și/ sau civil pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj, i se decontează cheltuielile cu asistența juridică.❗️Proiectul stabilește concret ordonatorul de credite competent să procedeze la decontarea cheltuielilor de asistență juridică (cel care asigură finanțarea unității în care polițistul era încadrat la momentul deschiderii procesului), termenul maxim până la care acestea pot fi solicitate (trei ani), precum și un plafon maxim până la care acestea pot fi acordate (valoarea unui câștig salarial mediu brut).❗️Apoi, schimbarea propusă la acordarea gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a MAI în funcție de vechimea în structurile ministerului este motivată de punerea în acord a cadrului legislativ cu aspectele subliniate de Curtea Constituțională a României în Decizia nr. 298/2021.❗️În ceea ce privește cercetarea disciplinară, apare posibilitatea aplicării măsurii „atenționării” ca măsură administrativă cu rol preventiv și se stabilește un mecanism care să nu afecteze posibilitatea de modificare a raporturilor de serviciu ale polițistului în perioada cercetării disciplinare, dar care să permită continuarea cercetării disciplinare la noua unitate.❗️Totodată se modifică mai multe prevederi legate de răspunderea materială a polițistului, astfel încât legislația să fie în acord cu o serie de decizii CCR. De pildă, se stabilește că polițistul răspunde civil pentru întreaga pagubă, calculată la data constatării acesteia, și material, în limita a trei salarii lunare nete, pentru pagubele cauzate patrimoniului unității sau patrimoniului MAI.      În fine, după cum este subliniat în nota de fundamentare a propunerilor, „se impune modificarea criteriului specific prevăzut la art. 10 alin. (1^2) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care persoana care participă la un concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante prin încadrare directă/ reîncadrare/ transfer nu trebuie să aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/ sau gât, precum și în alte zone ale capului. Impunerea unui astfel de criteriu specific este justificată de necesitatea asigurării unor pârghii de protecție a polițiștilor care lucrează în contact direct cu cetățenii, astfel încât să nu se creeze eventuale situații de vulnerabilitate generate de identificarea acestora pe baza unor elemente particulare”.#politie
Despre SN Decus

Sindicatul Național „DECUS”: este un pilon al democrației și solidarității în lupta pentru drepturile lucrătorilor Sindicatul Național „DECUS” se ridică ca o forță a solidarității și dreptății,
aducând în prim-plan valorile democrației și independenței sindicale. Constituit în mod democratic, cu consimțământul liber al membrilor săi fondatori, acest sindicat apolitic și independent își asumă responsabilitatea de a apăra și promova interesele profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi.