1. ORGANIGRAMA SINDICATULUI NAȚIONAL DECUS începând cu data de 16.03.2024

I. Biroul executiv al S.N. Decus

 1. Președinte al S.N. Decus – Ivanov Gabriel Nicolae;
 2. Președinte executiv pentru poliție al S.N. Decus – împuternicit Huțan Nuțu;
 3. Președinte executiv pentru administrație, sănătate și asistență socială al S.N. Decus –Pastor Constantin;
 4. Secretar general – Procopan Liviu;
 5. Trezorier general – Morar Vasile;

 

II.Preşedinţi şi vicepreşedinţi de organizaţii teritoriale ale S.N. Decus:

 1. Organizaţie teritorială Sibiu:
 • Președinte organizație teritorială Sibiu – Forțodi Adrian;
 • Vicepreședinți organizație teritorială Sibiu:
 • pentru poliție dl. Luca Dorin Ioan;
 • pentru administrație dl. Ioniță Constantin;
 • delegat pe C.C.S. dl Rusu Remus
 • delegat pe UAMS Sibiu d-na Coroș Petruța
 1. Organizaţie teritorială Suceava:
 • Președinte organizație teritorială Suceava – Huţan Nuţu;
 1. Organizaţie teritorială Maramureş:
 • Președinte organizație teritorială Maramureş – Tomoiagă Ioan;
 • Vicepreședinți organizație teritorială Maramureș:
 • pentru poliție dl. Bordean Emilian;
 1. Organizaţie teritorială Olt:
 • Președinte organizație teritorială Olt – Dumitru Romică Ion;
 1. Organizaţie teritorială Dâmbovița:
 • Președinte organizație teritorială Dâmbovița – Deaconu Alin-Petruț;
 • Vicepreședinți organizație teritorială Dâmbovița:
 • pentru poliție Stancu Ștefăniță;

 

III. Delegați sindicali:

 1. Județul Timiș – Stan Sever;
 2. Județul Tulcea – Țînțar Costin;
 3. Județul Arad – Kovacs Valer;
 4. Municipiul București – Filimon Ionuț;
 5. Județul Brașov – Stoica Constantin Nicolae;
 6. Județul Hunedoara – Teodorescu Mihai Tiberiu;
 7. Județul Brăila – Tănase Claudiu;
 8. Județul Mehedinți – Trușculescu Doru;
 9. Județul Constanța – Țuțuianu Marius-Claudiu;

 

IV. Consilieri:

 1. Mihăescu Dorin Marius – pe parte organizatorică și telefonie;
 2. Arsenescu Marius – consilier personal;
 3. Vîlsan Laura – consilier pe probleme de asistență socială;
 4. Bănică Bogdan – consilier pe poliție;
 5. Cristi Horj – consilier pe turism;
 6. Vasiu Adrian-Nicolae – consilier pe sănătate;
 7. Bărbieru Sorin – consilier pentru problematica pensionarilor;

 

Pentru conformitate,

PREȘEDINTE  SINDICAT

Gabriel-Nicolae IVANOV

2. Despre noi

Sindicatul Național “DECUS”: este un pilon al democrației și solidarității în lupta pentru drepturile lucrătorilor

Sindicatul Național “DECUS” se ridică ca o forță a solidarității și dreptății, aducând în prim-plan valorile democrației și independenței sindicale. Constituit în mod democratic, cu consimțământul liber al membrilor săi fondatori, acest sindicat apolitic și independent își asumă responsabilitatea de a apăra și promova interesele profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi.

În conformitate cu prevederile legale și cu spiritul dialogului social, Sindicatul Național “DECUS” își stabilește structura și funcționarea în baza unui statut adoptat de membrii fondatori. Sediul său principal se găsește în municipiul Sibiu, oferind un centru de operare și mobilizare pentru membrii săi. De asemenea, sindicatul are libertatea de a înființa și sedii secundare de lucru, extinzându-și astfel prezența și acțiunile la nivel local.

Relațiile dintre membrii sindicatului sunt fundamentate pe principii de bună credință și respect reciproc, cu o atenție deosebită acordată imaginii și intereselor sindicatului. În plus, Sindicatul Național “DECUS” își asigură dreptul de a-și elabora propriile reglementări, de a-și alege reprezentanții și de a-și organiza activitatea conform propriilor programe de acțiune, cu respectarea legii și în absența intervenției autorităților publice sau a patronatelor care ar putea limita aceste drepturi.

Prin abrevierea sa, S.N. “DECUS”, acest sindicat devine un simbol al angajamentului și coeziunii în rândul lucrătorilor, luptând pentru drepturile lor și pentru o reprezentare adecvată în fața autorităților și patronatelor. Definițiile clare stabilite în statutul său asigură transparența și coerența în acțiunile sale, consolidând astfel rolul său vital în susținerea și protejarea lucrătorilor din diverse domenii de activitate.

Scopul, obiectivele și activitatea Sindicatului:

Sindicatul Național “DECUS” își propune să consolideze unitatea angajaților din diverse domenii ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), administrație, sănătate și asistență socială într-o organizație sindicală liberă, deschisă și profesionistă. Scopul său primordial este să lupte organizat pentru apărarea drepturilor legale ale membrilor săi.

Prin intermediul acțiunilor sale, “DECUS” se angajează într-o luptă constantă pentru dezvoltarea, ameliorarea, clarificarea și simplificarea legislației și regulamentelor aplicabile în instituțiile relevante. Această inițiativă are ca obiectiv final îndeplinirea aspirațiilor membrilor săi pentru o viață mai bună și mai decentă.

Printre prioritățile sindicatului se numără și promovarea condițiilor de muncă civilizate. “DECUS” este ferm angajat în asigurarea unui mediu de lucru care să ofere confort și siguranță pentru toți cei implicați.

Astfel, sindicatul “DECUS” se afirmă ca un reprezentant puternic al angajaților din M.A.I. și domeniul social, angajat în protejarea și promovarea intereselor lor în fața autorităților și a factorilor decizionali.

Obiectivele S.N. “DECUS” sunt:

 

Sindicatul “DECUS” se angajează ferm să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale membrilor săi, acoperind o gamă largă de preocupări și inițiative menite să sprijine și să protejeze interesele lucrătorilor din diverse domenii:

 1. a) Drepturile la muncă, protecție socială și securitatea muncii, odihnă, asigurări sociale, ajutor în caz de șomaj și pensie sunt garantate conform legislației în vigoare, în deplină concordanță cu demnitatea umană.
 2. b) Sindicatul mijlocește accesul la locuri de muncă corespunzătoare nivelului de calificare și competențelor profesionale ale membrilor săi.
 3. c) Se asigură condiții adecvate pentru perfecționarea și calificarea profesională a tuturor membrilor.
 4. d) Se promovează libertatea de exprimare și libera inițiativă, consolidând unitatea de acțiune printre membrii săi.
 5. e) Sindicatul “DECUS” prezintă inițiative legislative și regulamentare pentru toate categoriile de membri și participă activ în comisiile de dialog social, contribuind la elaborarea actelor normative în interesul angajaților.
 6. f) Acționează legal pentru a perfecționa legislația muncii, adaptând-o la schimbările din mediul economic, social și profesional.
 7. g) Garantează respectarea programului normal de lucru și plata integrală a orelor suplimentare, conform reglementărilor în vigoare.
 8. h) Asigură securitatea la locul de muncă prin negocieri cu conducerea instituțiilor și implementarea măsurilor de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.
 9. i) Furnizează asistență juridică pentru cazurile în care drepturile membrilor sunt încălcate.
 10. j) Se angajează în recuperarea sumelor de bani reținute abuziv și în asigurarea respectării tuturor drepturilor membrilor.
 11. k) Impune asigurarea unei asistențe medicale adecvate și gratuite pentru membrii săi.
 12. l) Participă la constituirea comisiilor de disciplină și asigură respectarea procedurilor legale.
 13. m) Asigură o apărare eficientă a membrilor în fața comisiilor de disciplină și administrative.
 14. n) Colaborează cu instituții publice și organizații neguvernamentale pentru combaterea corupției și a abuzurilor.
 15. o) Asigură o evaluare obiectivă a activității membrilor.
 16. p) Inițiază și desfășoară acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței activității profesionale.
 17. q) Protejează liderii sindicali și delegații sindicali în timpul și după încheierea mandatului lor.
 18. r) Negociază și încheie acorduri privind raporturile de serviciu și contracte colective de muncă.
 19. s) Împiedică discriminarea și abuzurile împotriva membrilor.
 20. t) Dezvoltă relații cu organizații similare la nivel intern și internațional.

Prin aceste inițiative și angajamente, “DECUS” se afirmă ca un aliat puternic și protector al angajaților din diverse domenii, promovând drepturile și interesele lor în mod activ și eficient.

 Sindicatul Național “DECUS” a dezvăluit planurile sale de acțiune, menite să protejeze și să promoveze interesele membrilor săi, acoperind o gamă variată de metode și strategii:

 1. a) Sprijinirea propunerilor de proiecte de legi, acte normative și reglementări referitoare la raporturile de serviciu, drepturile și îndatoririle funcționarilor publici din instituție.
 2. b) Interpelarea directă a conducerii instituției publice și a altor organe de stat prin mass-media și platforme online, atunci când acțiunile acestora afectează negativ interesele legale ale membrilor sindicatului.
 3. c) Utilizarea diverselor mijloace de protest, cum ar fi negocieri, mediere, conciliere, petiționare, mitinguri, demonstrații și greve, pentru a apăra interesele membrilor și a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
 4. d) Chemarea în fața instanțelor judecătorești a persoanelor fizice sau juridice vinovate de încălcarea legislației referitoare la dreptul muncii sau dreptul sindical.
 5. e) Medierea conflictelor între membri, între aceștia și conducerea instituției sau alte organe administrative, precum și între aceștia și alte persoane nemembre ale sindicatului.
 6. f) Adresarea de apeluri către Organizația Internațională a Muncii și alte organizații sindicale internaționale în cazuri de încălcare gravă a drepturilor membrilor.
 7. g) Realizarea de studii și analize privind evoluția condițiilor de muncă în colaborare cu instituții naționale și internaționale specializate.

Aceste acțiuni reflectă angajamentul ferm al sindicatului “DECUS” în lupta pentru drepturile și demnitatea membrilor săi, subliniind determinarea lor de a acționa în mod activ și eficient în fața oricăror încălcări sau abuzuri.

Procedurile de admitere și calitatea de membru în cadrul Sindicatului “DECUS”

Sindicatul Național “DECUS” a stabilit criterii clare pentru admiterea membrilor, subliniind diversitatea și deschiderea către toate categoriile de angajați din domeniile M.A.I., administrație, sănătate și asistență socială. Iată principalele prevederi:

 1. Pot deveni membri ai Sindicatului orice funcționar public cu statut special, funcționar public sau personal contractual din domeniile menționate, indiferent de funcție sau grad profesional, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică, conform legii.
 2. Calitatea de membru se dobândește prin completarea adeziunii de înscriere în organizație și plata cotizației.

 În cadrul Sindicatului pot fi primite ca membri onorifici personalități marcante ale vieții publice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au demonstrat atașament față de idealurile și aspirațiile Sindicatului.

 1. Pot fi primite în cadrul Sindicatului, ca membri simpatizanți, persoane fizice care, prin atitudini sau fapte cotidiene, au demonstrat atașament față de idealurile și aspirațiile Sindicatului.
 2. Membrii Sindicatului care se pensionează pot deveni, la cerere, membri simpatizanți ai organizației.

Aceste reguli subliniază angajamentul sindicatului de a fi inclusiv și deschis către toți cei care împărtășesc valorile și obiectivele sale, evidențiind și posibilitatea ca personalitățile marcante ale societății să devină membri onorifici, iar cei care au ieșit la pensie să rămână implicați ca membri simpatizanți.